Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej

Gminna Spółka Komunalna w Chrzypsku Wielkim Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie NIP 595 146 66 92- zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowana przez Daniela Chrobrowskiego – Prezesa Zarządu, działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015.2164 z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą”, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na:

 

DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH  DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej,

w okresie od 2 stycznia 2018.  do 31 grudnia 2018r.

Miejsce realizacji dostaw: oczyszczalnia ścieków ul. Rolna w miejscowości Chrzypsko Wielkie.

Dostawca zobowiązuje się udostępnić bezpłatnie (od pierwszego dnia gotowości świadczenia dostaw -2.01.2018r.) zbiornik o pojemności min.1000l posiadający urządzenie umożliwiające tankowanie bezpośrednio do zbiorników pojazdów oraz urządzenie pomiarowe do dokładnego odmierzania ilości zatankowanego paliwa.

Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.
Termin płatności za dostarczone paliwo: 14 dni od dnia dostarczenia faktury.
 

Oferta powinna zawierać cenę wynikającą z różnicy pomiędzy ceną danego oferenta a hurtową ceną dnia PKN ORLEN. (wielkość upustu stałego w stosunku do ceny dnia PKN ORLEN)

 

 Oferty prosimy składać do dnia 27.12.2017r do godz.15.00:

- w siedzibie Zamawiającego, ul. Główna 15 Chrzypsko Wielkie

- lub mailowo na adres gsk@chrzyspko.pl

 

 

 

                                                                     Daniel Chrobrowski

                                                                       Prezes Zarządu

Historia publikacji

  • 25.09.2018 13:03, Dariusz Wacławik
    Dodanie strony: Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej

Informacje

Liczba wyświetleń: 159
Utworzono dnia: 25.09.2018