Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

Gminna Spółka Komunalna w Chrzypsku Wielkim Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie NIP 595 146 66 92- zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowana przez Daniela Chrobrowskiego – Prezesa Zarządu, działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015.2164 z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą”, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na:

 

DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH  DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej,

w okresie od 2 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Miejsce realizacji dostaw: oczyszczalnia ścieków ul. Rolna w miejscowości Chrzypsko Wielkie.

Dostawca zobowiązuje się udostępnić bezpłatnie (od pierwszego dnia gotowości świadczenia dostaw 2.01.2019r.) zbiornik o pojemności min.1000l posiadający urządzenie umożliwiające tankowanie bezpośrednio do zbiorników pojazdów oraz urządzenie pomiarowe do dokładnego odmierzania ilości zatankowanego paliwa.

Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.
Termin płatności za dostarczone paliwo: 14 dni od dnia dostarczenia faktury.
 

Oferta powinna zawierać cenę wynikającą z różnicy pomiędzy ceną danego oferenta a hurtową ceną dnia PKN ORLEN. (wielkość upustu stałego w stosunku do ceny dnia PKN ORLEN)

 

 Oferty prosimy składać do dnia 02.01.2019r do godz.10.00:

- w siedzibie Zamawiającego, ul. Główna 15 Chrzypsko Wielkie

- lub mailowo na adres gsk@chrzyspko.pl

 

 

 

                                                                                                                      Daniel Chrobrowski

                                                                                                                      Prezes Zarządu

Historia publikacji

  • 27.12.2018 08:18, Administrator
    Dodanie strony: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

Informacje

Liczba wyświetleń: 208
Utworzono dnia: 27.12.2018